Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 10 дугаар баг, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 3 дугаар байр, 2 дугаар давхар

(+976) 7058 3058

(+976) 7058 4058

info@procurement.dd.gov.mn

Холбоо барих