Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
Эхлэл » Мэдээ » Худалдан авах ажиллагааны газр

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2014 оны 09 дүгээр сарын 24-26-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох А3 сургалтанд хамрагдаж шалгалтанд тэнцсэн хүмүүс

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2014 оны 09 дүгээр сарын 24-26-ний өдрүүдэд Дорнод аймагт зохион байгуулсан Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох А3 сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ.

1. М.Байгаль - Баян-Уул сумын 4-р багийн Засаг дарга
2. Г.Болдмаа -Баян-Уул Хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажилтан
3. Д.Энхтунгалаг -Бая-Уул сумын МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн
4. Б.Бат-Эрдэнэ -Баяндун сумын МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн
5. А.Энхжаргал - Баяндун сумын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажилтан
6. Д. Хандцуу -Булган сумын МЭҮТ-ийн дарга
7.Ү.Бөхчулуун -Дашбалбар сумын БОХУБайцаагч
8.Д.Тэгшээ -Дашбалбар сумын багийн засаг дарга
9.Н.Баярмаа -Дашбалбар сумын Төрийн сангийн төлөөлөгч
10.Д.Шинэбаяр -Хэрлэн сумын сумын ЗД-ын зөвлөх
11.Г.Нарантуяа -Гурванзагал сумын Хяналт шинжилгээ
Үнэлгээний мэргэжилтэн
12.Д. Дэлгэрцэцэг -Сэргэлэн сумын МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн
13.А.Нямцэцэг -Сэргэлэн сумын Төрийн сангийн мэргэжилтэн
14.А.Туяа -Сэргэлэн сумын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажилтэн
15.Ц.Боргил -Матад сумын ИТХ-ын төлөөлөгч
16.Г. Өнөболд -Матад сумын ЗДТГ-ын Мэргэжилтэн
17.Э.Эрдэнэбилэг -Аймгийн ЗДТГ-ын мэргэжилтэн
18.Ц.Мөнхбаатар Аймгийн ЗДТГ-ын мэргэжилтэн
19.Х.Хулан -Аймгийн ЭМГ-ын дарга
20.А.Мягмарсүрэн -Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн мэргэжилтэн
21.Т Даваасүрэн - Аймгийн ОБХэлтэс
22.Х.Энхнасан - Аймгийн ОБХэлтэсийн Улсын байцаагч