Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
Эхлэл » Мэдээ » Орон нутгийн өмчийн газрын тух

Орон нутгийн өмчийн газрын тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор аймгийн Орон нутгийн өмчийн алба, Худалдан авах ажиллагааны албыг нэгтгэн өөрчилж, Орон нутгийн өмчийн газрыг байгуулсан. Тус газар нь орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн ашиглалтад хяналт, тавьж түүний үр ашгийг дээшлүүлэх, тооллого хийх, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, тайлан тэнцлийг гаргах ажлыг зохион байгуулах, мөн худалдан аваха жиллагаа зохион байгуулах чиг үүрэгтэй  ажиллаж байна.

Цаашид худалдан авах ажиллагаа болон орон нутгийн өмчийн тухай мэдээллийг www.umch.dd.gov.mn цахим хуудсаар авна уу.

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР