Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
Эхлэл » Хууль эрх зүй

Хууль тогтоомж

1. Монгол улсын Үндсэн хууль 2. Төсвийн хууль 3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 4. Авлигын эсрэг хууль 5. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль 6. Ир

Цааш унших

Журам заавар

Нэр Төрөл Огноо № Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих журам ЗГ-ын тогтоол 2012 115 Тендерийн үнэлгээний заавар, тендерийн жишиг баримт бичиг Сангийн сайдын тушаал 20

Цааш унших

Тендерийн жишиг баримт бичгүүд

1.Ажил худалдан авах тендерийн жишиг баримт бичиг 2.Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг 3.Үнийн санал авах жишиг баримт бичиг /бараа/ 4.Үнийн санал авах жишиг баримт бичиг /ажил/ 5.Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллага

Цааш унших