Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
Эхлэл » Бидний тухай

Үүсэл хөгжил

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 144 дугаар тогтоолоор аймгийн Засаг даргын дэргэдэх “Худалдан авах ажиллагааны алба” байгуулагдсан бөгөөд төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллаг

Цааш унших

Зорилт

Ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ажшигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчмыг баримтлан орон нутагт хэрэгжих төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг хуулийн хүрүүнд оновчтой, үр дүнтэй зохион байгуулахад оршино.

Цааш унших