Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
Эхлэл » Сумдын төлөвлөгөө » Аймаг » 2016 онд орон нутгийн төсвийн

2016 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ

Төсөвт өртөг: 688,400.000₮

Эх үүсвэр: Орон нутгийн төсөв

Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил, тоо хэмжээ Төсөвт өртөг
/сая төгрөг/
 2016 онд санхүүжих дүн
/сая төгрөг/
Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЕЗ-н нэр/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам
  I.Хөрөнгө оруулалт:     336.9           336.9     
  Шилжих       40.0            40.0     
I.4 Монгол дайчдын хөшөөний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт /Хэрлэн сум, 3-р баг/       40.0             40.0    ХА
  Шинэ     296.9           296.9     
I.5 Цэцэрлэгийн шинэ барилгын дэд бүтэц татах /Хэрлэн сум, 4-р баг/     200.0           200.0    НТШ
I.7 "Найрамдал цэцэрлэгт" хүрээлэнгийн тохижилт /Хэрлэн сум/       40.0             40.0    ХА
I.9 Багийн цагдаагийн хэсгийн байр /Халхгол сум, Ялалт баг/       20.0             20.0    ХА
I.10 “Мэдээлэлжсэн, нээлттэй хот” төсөл /google map дахь аймгийн зураглал мэдээллийг хөгжүүлэх/       36.9             36.9    ХА
  II.Их засвар:     141.2           141.2     
II.1 Сумын төвийн гэрэлтүүлэгийг шинэчлэх /Цагаан-овоо сум/       30.0             30.0     ХА 
II.2 Төмөр замын Баянтүмэн тасгийн Хэрлэн өртөөний 0.4 кВ-ын ЦДАШ-ын засвар /Чойбалсан сум/       12.0             12.0     ХА 
II.3 Сургуулийн барилгын засвар /Чулуунхороот сум/       20.0             20.0     ХА 
II.4 Аймгийн Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтсийн байрны засвар, тохижилт         9.2               9.2   Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс   ШХА 
II.5 Орон нутгийг судлах музейн засвар, тохижилт /Гурванзагал сум/       70.0             70.0     ХА 
  III.Тоног төхөөрөмж:     210.3           210.3     
III.1 Малжуулах төсөл хэрэгжүүлэх /Булган сум/       40.0             40.0    ХА
III.2 БОЭТ-ийн 50 ортой төрөх эмнэлэгт шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах       20.0             20.0    ХА
III.3 БОЭТ-ийн мэс заслын тасагт нөхөн сэргээх эмчилгээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах /Хэрлэн сум/       20.0             20.0    ХА
III.4 БОЭТ-ийн дотрын тасагт эмчилгээний өрөө тохижуулах /Хэрлэн сум/       15.0             15.0    ХА
III.5 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, хяналт шалгалтыг сайжруулах зорилгоор замын цагдаа нарыг багаж хэрэгслэлээр хангах /Цагдаагийн газар/       20.0             20.0    ХА
III.6 Сумын эрүүл мэндийн төвд дуудлагын авто машин /Хөлөнбуйр сум/       30.0             30.0    ХА
III.7 Аймгийн Хөгжимт драмын театрт авто машин авах /Хэрлэн сум/       20.0             20.0    ХА
III.8 Аймгийн төв номын санд эрдэм шинжилгээний танхим байгуулах       10.0             10.0  Аймгийн Төв номын сан ШХА
III.9 Аймгийн төв музейд галын багаж хэрэгсэл худалдан авах /Хэрлэн сум/         5.3               5.3  Орон нутгийг судлах музей ШХА
5 Тэжээлийн доройтолтой болон суурь өвчлөлтэй хүүхдүүдийг хүүхдийн зуслан, сувилал түшиглэн асарч, сувилах төсөл хэрэгжүүлэх       30.0             30.0    ЗБҮ
  НИЙТ     688.4           688.4