Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
Эхлэл » Сумдын төлөвлөгөө » Аймаг » 2016 онд орон нутгийн хөгжлийн

2016 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ

Төсөвт өртөг: 1,657,800,000₮

Эх үүсвэр: Орон нутгийн хөгжлийн сан

Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил, тоо хэмжээ Төсөвт өртөг
/Сая төгрөг/
 2016 онд санхүүжих дүн
/Сая төгрөг/
Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЕЗ-н нэр/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам
  I. Хөрөнгө оруулалт:          866.1          866.1    
  Шилжих           45.0           45.0    
I.13 Инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худаг гаргах 3ш /Матад сум/           45.0            45.0     ХА 
  Шинэ          821.1          821.1    
I.24 Өрхийн тариалан эрхлэлтийг дэмжих, дэд бүтэц татах /Хэрлэн сум/            50.0            50.0    ХА 
I.25 "Сургуулийн бүс", "Цэцэрлэгийн бүс" төсөл хэрэгжүүлэх /Хэрлэн сум/          150.0          150.0   НТШ
I.26 Хилийн боомт орчмын дэд бүтцийг хөгжүүлэх            50.0            50.0    ХА 
I.27 Чойбалсан хотын орон сууцны барилгуудын дээврийн засвар /Хэрлэн сум/          300.0          300.0   НТШ
I.28 "Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн гудамж"-аас "Хийморийн овоо" хүртэлх чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын ажлыг үргэлжлүүлэх /Хэрлэн сум, 4-р баг/          159.5          159.5   НТШ
I.29 Чойбалсан хотын авто замын гэрэлтүүлэгийг нэмэгдүүлэх /Хэрлэн сум/            70.0            70.0    ХА 
I.31 “Хотын тэмдэглэгээ” төсөл, орон сууцны болон гэр хорооллын дугаар, тэмдэглэгээг шинэчлэх /Хэрлэн сум/            41.6            41.6    ХА 
  II. Их Засвар:          791.7          650.0    
II.1 Сумдын эрүүл мэндийн төв, ЕБСургууль, цэцэрлэгийн барилгын халаалтын засвар          100.0          100.0   НТШ
II.2 БОЭТ-ийн Халдвартын эмнэлгийн барилгын засвар, гадна авто зогсоол байгуулах /Хэрлэн сум/            50.0            50.0    ХА 
II.3 Хэрлэн сумын 50-р байрны дээвэр, цэвэр, бохир усны шугамын засвар /Хэрлэн сум, 1-р баг/          100.0          100.0   НТШ
II.4 Илч хорооллын гудамжны тохижилт /Хэрлэн сум, 1-р баг/          100.0          100.0   НТШ
II.5 Ахмад настны чөлөөт цагийн төв болон ахмадын амралт, сувилал, асрамжийн газрын засвар, тохижилт /НХҮХэлтэс/           20.0            20.0  НХҮХэлтэс  ХА 
I.7 Чойбалсан хотод "Шинэ усан сан" төсөл хэрэгжүүлэх /Хэрлэн сум, 1,2,3,4,8,10-р баг/         421.7          280.0     НТШ 
  НИЙТ       1,657.8       1,516.1