Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
Эхлэл » Сумдын төлөвлөгөө » Аймаг » 2016 онд авто замын сангийн хө

2016 онд авто замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ

Төсөвт өртөг: 265,000.000₮

Эх үүсвэр: авто замын сан

Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил, тоо хэмжээ Төсөвт өртөг
/Сая төгрөг/
 2016 онд санхүүжих дүн
/Сая төгрөг/
Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЕЗ-н нэр/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам
1 "Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн гудамж"-аас "Хийморийн овоо" хүртэлх чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын ажлыг үргэлжлүүлэх /Хэрлэн сум, 4-р баг/        215.5           215.5   НТШ
2 Аймгийн төвийн авто замын засвар, арчлалт /Хэрлэн сум/         30.0             30.0   ХА
3 Хэрлэн-Матад чиглэлийн шороон замын засвар         20.0             20.0   ХА
  НИЙТ        265.5           265.5