Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
Эхлэл » Сумдын төлөвлөгөө » Аймаг » 2016 онд Улсын төсвийн хөрөнгө

2016 онд Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ

Төсөвт өртөг: 115,800,000₮

Эх үүсвэр: Улсын төсөв

Сургуулийн барилгын их засвар /Дорнод, Баянтүмэн сум/                     115.8                         115.8 
Сургуулийн барилгын дээврийн засвар /Дорнод, Хэрлэн сум, 12 дугаар сургууль/                     64.0                         64.0 
Цэцэрлэгийн халаалтын тогооны засвар /Дорнод, Чойлбалсан сум/                     36.0                         36.0