Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
Эхлэл » Тендер » Тендерийн үр дүн » Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 о

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжих, эрх шилжүүлсэн төсөл арга хэмжээ

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжих, эрх шилжүүлсэн төсөл арга хэмжээ