Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
Эхлэл » Тендер » Тендерийн үр дүн » Худалдан авах ажиллагааны явцы

Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээлэл /2016 оны 5-р сар/

Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг  Гэрээний дүн  Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт  Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан
1 БНСУ-ын Койка төслийн санхүүжилтээр байгуулагдах "Багшийн хөгжлийн төв"-ийн Дорнод аймгаас гарах хөрөнгө /Хэрлэн сум/                            17,100.0                                16,800.00  Харьцуулалтын арга Худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг "Их ханас" ХХК - -
2 "Дорнод аймгийн 2016-2030 оны урт хугацааны хөгжлийн бодлого" боловсруулах                           45,000.0                                  44,564.6 Зөвлөхийн үйлчилгээ Тухайн чиглэлээр ажлын туршлагатай, мэргэжлийн ажилтнуудтай байх "Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын судалгааны төв" НҮТББ “Анар гранд” ХХК, “Байгаль орчны мэдээлэл, сургалт судалгааны төв” НҮТББ,  иргэн Б.Өлзийбаян Шаардлагтай мэргэжилтэй ажилтан, туршлага байхгүй
3 Монгол дайчдын хөшөөний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт /Хэрлэн сум, 3-р баг/                          40,000.0  36,229.0 Харьцуулалтын арга Барилгын засал, орчны тохижолтын тусгай зөвшөөрөлт "Талын сүлд" ХХК ДОБЧ ХХК,
Бүжнар ХХК
Тендерийн иж бүрдэл дутуу,
Харьцуулах үнэ өндөр
4 БОЭТ-ийн 50 ортой төрөх эмнэлэгт шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах                          20,000.0  18,935.4 Харьцуулалтын арга Худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг "Сүвэн Уул" ХХК "Гантэлмэн" ХХК
"Сүхэ холдинг" ХХК
Барааны тоо хэмжээ дутуу
Техникийн тодорхойлолтод нийцэхгүй
5 БОЭТ-ийн дотрын тасагт эмчилгээний өрөө тохижуулах /Хэрлэн сум/                           15,000.0  14,971.0 Харьцуулалтын арга Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх тусгай зөвшөөрөл "Сүвэн Уул" ХХК "Интер Сайнс" ХХК,
"Монос фарм трейд" ХХК
Санал болгосон үнэ өндөр
6 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, хяналт шалгалтыг сайжруулах зорилгоор замын цагдаа нарыг багаж хэрэгслэлээр хангах /Цагдаагийн газар/                          20,000.0                                  20,000.0  Харьцуулалтын арга Худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг "Старт солюшнз" ХХК - -
7 Сумын төвийн гэрэлтүүлэгийг шинэчлэх /Цагаан-овоо сум/                          30,000.0                               24,923.39  Харьцуулалтын арга ЦДАШ-ийн тусгай зөвшөөрөл "Эс Жи Эм" ХХК - -
8 Сургуулийн барилгын засвар /Чулуунхороот сум/                          20,000.0  17,277.3 Харьцуулалтын арга Барилгын засал, орчны тохижолтын тусгай зөвшөөрөлт "Бүжнар" ХХК "Добч" ХХК
"Ольхон-Арал" ХХК

Ажлын тоо хэмжээ дутуу
Тендерийн иж бүрдэл дутуу
9 Тэжээлийн доройтолтой болон суурь өвчлөлтэй хүүхдүүдийг хүүхдийн зуслан, сувилал түшиглэн асарч, сувилах төсөл хэрэгжүүлэх                          30,000.0                                  30,000.0  Харьцуулалтын арга Асаргаа, сувиллын чиглэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг "Дөлгөөн энх" ХХК - -
10 Аймгийн төвийн авто замын засвар, арчлалт /Хэрлэн сум/                           20,000.0                                  19,920.0  Харьцуулалтын арга Хатуу хучилттай авто замын засвар, арчлалт "Авто-Агро" ХХК - -
11 Хэрлэн-Матад чиглэлийн шороон замын засвар                           20,000.0                                  20,000.0 Харьцуулалтын арга Хатуу хучилттай авто замын засвар, арчлалт "Авто-Агро" ХХК - -
12 Чойбалсан хотод "Шинэ усан сан" төсөл хэрэгжүүлэх /Хэрлэн сум, 1,2,3,4,8,10-р баг/                         150,000.0                                107,914.2  Нээлттэй тендер шалгаруулалт Барилгын засал, орчны тохижолт, мод болон өргөт бүтээцийн тусгай зөвшөөрөлт "ЦОДММ" ХХК "ДОБЧ" ХХК
"Бүжнар" ХХК
"Талын сүлд" ХХК
"Стандарт резидэнт констракшн" ХХК
 -
 -
ИТА шаардлага хангахгүй
Тендерийн баталгаа шаардлага хангахгүй
Иж бүрдэл дутуу
13 Инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худаг гаргах 3ш /Матад сум/                          45,000.0                                  44,400.0  Харьцуулалтын арга Гүний худаг, усны барилга байгууламж "Сатабу" ХХК - -
14 БОЭТ-ийн Халдвартын эмнэлгийн барилгын засвар, гадна авто зогсоол байгуулах /Хэрлэн сум/                           50,000.0                                 46,977.6  Харьцуулалтын арга Барилгын засал, орчны тохижолт, мод болон өргөт бүтээцийн тусгай зөвшөөрөлт "Бүжнар" ХХК "Добч" ХХК
"Дорнын оч" ХХК

Ажлын тоо хэмжээ дутуу
Тендерийн иж бүрдэл дутуу
15 Хэрлэн сумын 50-р байрны дээвэр, цэвэр, бохир усны шугамын засвар /Хэрлэн сум, 1-р баг/                         100,000.0                                 89,998.4  Нээлттэй тендер шалгаруулалт Барилгын засал, орчны тохижолт, мод болон өргөт бүтээцийн тусгай зөвшөөрөлт "Дөшийн нуруу" ХХК "Суурин тал" ХХК Татварын өртэй
16 Чойбалсан хотын үдэлт, угталтын талбайн орчны ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /Хэрлэн сум, 3-р баг/                          30,000.0                                  30,000.0  Харьцуулалтын арга Худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг "Дорнод хийц" ХХк - -
17 Байгальд ээлтэй хог тээврийн авто машин худалдан авах /"Чойбалсан хөгжил" ОНӨҮГазар/                           70,000.0                                 68,600.0  Нээлттэй тендер шалгаруулалт Худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг "Матад БЭШН" ХХК - -
18 "Багш хөгжлийн төв" байгуулахад шаардлагатай тоног, төхөөрөмж нийлүүлэх                           80,000.0                                  73,374.0 Нээлттэй тендер шалгаруулалт Худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг "Ган тэлмэн" ХХК "Их ханас" ХХК Харьцуулах үнэ өндөр
19 Сургуулийн барилгын засвар /Дорнод, Баянтүмэн сум/                         115,800.0  108,355.7 Нээлттэй тендер шалгаруулалт Барилгын засал, орчны тохижолт, мод болон өргөт бүтээцийн тусгай зөвшөөрөлт Талын сүлд ХХК Стандарт резидент ХХК
Баянлуу ХХК
Бүжнар ХХК
Дорнын оч ХХК
Суурин тал ХХК
ДОЦ ХХК
Донж-өргөө ХХК
ДОБЧ ХХК
Дорнын гэрэлт цамхаг ХХК
Ерөнхий шаардлага хангаагүй
Техникийн шардлага хангаагүй
Тендерийн иж бүрдэл дутуу
ИТА шаардлага хангахгүй
Техникийн шаардлага хангаагүй
ИТА шаардлага хангахгүй
ИТА шаардлага хангахгүй
Ерөнхий шаардлага хангаагүй
Ерөнхий шаардлага хангаагүй
20 Сургуулийн барилгын засвар /Дорнод, Хэрлэн сум, 12 дугаар сургууль/                          64,000.0  53,328.2 Харьцуулалтын арга Барилгын засал, орчны тохижолт, мод болон өргөт бүтээцийн тусгай зөвшөөрөлт Донж өргөө ХХК "ДОБЧ" ХХК
"Эгшиглэнт прожект" ХХК
"Суурин тал" ХХК
 Үнийн санал өндөр                                                                                                                                                                                                                                                                Үнийн санал өндөр                                                                                                                                                                                                                                                                Үнийн санал өндөр
21 “Мэдээлэлжсэн, нээлттэй хот” төсөл /google map дахь аймгийн зураглал мэдээллийг хөгжүүлэх/                          36,900.0                                 36,551.71  Харьцуулалтын арга Барилгын засал, орчны тохижолт, мод болон өргөт бүтээцийн тусгай зөвшөөрөлт "Цахим хийц" ХХК - -
22 Төмөр замын Баянтүмэн тасгийн Хэрлэн өртөөний 0.4 кВ-ын ЦДАШ-ын засвар /Чойбалсан сум/                           12,000.0  11,260.4 Харьцуулалтын арга ЦДАШ-ийн тусгай зөвшөөрөл "Техникийн цогц шийдэл" ХХК - -
23 Орон нутгийг судлах музейн засвар, тохижилт /Гурванзагал сум/                          70,000.0  68,601.0 Харьцуулалтын арга Барилгын засал, орчны тохижолт, мод болон өргөт бүтээцийн тусгай зөвшөөрөлт Дорнын оч ХХК Суурин тал ХХК  Иж бүрдэл, тодорхойлолт хангалтгүй
24 БОЭТ-ийн мэс заслын тасагт нөхөн сэргээх эмчилгээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах /Хэрлэн сум/                          20,000.0                                  20,000.0  Харьцуулалтын арга Тухайн чиглэлээр ажлын туршлагатай, мэргэжлийн ажилтнуудтай байх "Мөнхийн тун" ХХК - -
25 Аймгийн Хөгжимт драмын театрт авто машин авах /Хэрлэн сум/                          20,000.0                                  20,000.0  Харьцуулалтын арга Тухайн чиглэлээр ажлын туршлагатай, мэргэжлийн ажилтнуудтай байх Ган хийцэт харш ХХК - -
26 Аймгийн төвийн авто замын засвар, зарим чиглэлийн дагуу газар чөлөөлөх                          20,000.0                                  20,000.0  Харьцуулалтын арга Хатуу хучилттай авто замын засвар, арчлалт "Авто-агро" ХХК - -
27 Чойбалсан хотод "Шинэ усан сан" төсөл хэрэгжүүлэх /Хэрлэн сум, 1,2,3,4,8,10-р баг/                        421,700.0                                 147,092.1  Нээлттэй тендер шалгаруулалт Барилгын засал, орчны тохижолт, мод болон өргөт бүтээцийн тусгай зөвшөөрөлт "ДОБЧ" ХХК
"ЦОДММ" ХХК
"Бүжнар" ХХК
"Талын сүлд" ХХК
"Стандарт резидэнт констракшн" ХХК
ИТА шаардлага хангахгүй
Тендерийн баталгаа шаардлага хангахгүй
Иж бүрдэл дутуу
28 Өрхийн тариалан эрхлэлтийг дэмжих, дэд бүтэц татах /Хэрлэн сум/                           50,000.0 49,650.0 Харьцуулалтын арга Худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг "Дорнод хийц" ХХК - -
29 Чойбалсан хотын орон сууцны барилгуудын дээврийн засвар /Хэрлэн сум/                        300,000.0                               265,331.8  Нээлттэй тендер шалгаруулалт Барилгын засал, орчны тохижолт, мод болон өргөт бүтээцийн тусгай зөвшөөрөлт Дөшийн нуруу ХХК
Бүжнар ХХК
Эгшиглэнт прожект ХХК
Чандмань тал ХХК
"Суурин тал" ХХК Татварын өртэй
30 Чойбалсан хотын авто замын гэрэлтүүлэгийг нэмэгдүүлэх /Хэрлэн сум/                          70,000.0                                  69,042.8  Нээлттэй тендер шалгаруулалт Худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг МЗА ХХК - -
31 Илч хорооллын гудамжны тохижилт /Хэрлэн сум, 1-р баг/                         100,000.0                                100,000.0 Нээлттэй тендер шалгаруулалт Хатуу хучилттай авто замын угсралт "Авто-агро" ХХК - -
32 Ойжуулалтын арга хэмжээ, 200 га /Баян-уул сум 170 га, Баяндун сум 30 га/                        139,000.0                                130,526.9  Нээлттэй тендер шалгаруулалт Ой, мод үржүүлгийн тусгай зөвшөөрөл "Бавж барас" ХХК,
"Нарс мод" ХХК,
"Өвөр-Эрээн" ХХК,
"Үлийн даваа" ХХК
"Улзын хөсөө" ХХК,
"Цэцэрлэгжилт" ХХК,
Санхүүгийн шаардлага хангаагүй,
Ерөнхий шаардлага хангаагүй
33 Ногоон байгууламж шинээр байгуулах /Хэрлэн сум, 7-р баг/                          38,000.0  35,892.0 Харьцуулалтын арга Барилгын засал, орчны тохижолт, мод болон өргөт бүтээцийн тусгай зөвшөөрөлт Баянлуу ХХК Бүжнар ХХК Харьцуулах үнэ өндөр
34 Хэрлэн голын усны хяналт мониорингийн 4 цооногийн барилга барих                          40,000.0                                  35,363.6  Харьцуулалтын арга Барилгын засал, орчны тохижолт, мод болон өргөт бүтээцийн тусгай зөвшөөрөлт "ДОЦ" ХХК - -