Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
Эхлэл » Тендер » Тендерийн үр дүн » Худалдан авах ажиллагааны явцы

Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээлэл /2016 оны 7-р сар/

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг 
(мян. төг) [1]
Гэрээний дүн (мян.төг) Гүйцэтгэгчийн нэр [2] Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам [3] Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо Гомдол гарсан эсэх, түүний шийдвэрлэлтийн байдал
1 2 3 5 7 8 12 13 16
Улсын төсөв
Ажил
1 Сургуулийн барилгын засвар /Дорнод, Баянтүмэн сум/             115,800.0  108,355.7 "Талын сүлд" ХХК НТШ  2016.06.14   Сангийн яаманд "ДОБЧ" ХХК 2016.06.22 Захиалагчын талд шийдвэрлэгдсэн
2 Сургуулийн барилгын засвар /Дорнод, Хэрлэн сум, 12 дугаар сургууль/               64,000.0  53,328.2 "Донж өргөө" ХХК ХА  2016.05.23    
3 Цэцэрлэгийн халаалтын тогооны засвар /Дорнод, Чойбалсан сум/               50,000.0  47,285.3 "Сүхжин" ХХК ХА 2016.07.25    
4 Дашбалбар сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажил              170,000.0             144,500.0 ЦОДММ ХХК НТШ 2016.05.26    
  ДҮН             399,800.0             353,469.2           
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө
Ажил
5 Монгол дайчдын хөшөөний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт /Хэрлэн сум, 3-р баг/               40,000.0  36,229.0 "Талын сүлд" ХХК ХА 2016.03.15    
6 Цэцэрлэгийн шинэ барилгын дэд бүтэц татах /Хэрлэн сум, 4-р баг/             200,000.0      НТШ      
7 Багийн цагдаагийн хэсгийн байр /Халхгол сум, Ялалт баг/               20,000.0      ХА      
8 Сумын төвийн гэрэлтүүлэгийг шинэчлэх /Цагаан-овоо сум/               30,000.0               24,923.4  "Эс Жи Эм" ХХК ХА 2016.05.11 2016.06.20  
9 Төмөр замын Баянтүмэн тасгийн Хэрлэн өртөөний 0.4 кВ-ын ЦДАШ-ын засвар /Чойбалсан сум/               12,000.0  11,260.4 "Техникийн цогц шийдэл" ХХК ХА 2016.05.23    
10 Сургуулийн барилгын засвар /Чулуунхороот сум/               20,000.0  17,277.3 "Бүжнар" ХХК ХА 2016.04.14 2016.06.09  
11 Орон нутгийг судлах музейн засвар, тохижилт /Гурванзагал сум/               70,000.0  68,601.0 "Дорнын оч" ХХК ХА 2016.05.26    
12 Чойбалсан хотын гудамж хорооллын гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх               20,000.0               18,000.4  "Хайрт бүрд" ХХК ХА 2016.06.16    
13 Аймгийн төвийн авто замын засвар, зарим чиглэлийн дагуу газар чөлөөлөх               20,000.0               20,000.0  "Авто-агро" ХХК ХА      
  ДҮН             432,000.0             196,291.5           
Бараа
14 БНСУ-ын Койка төслийн санхүүжилтээр байгуулагдах "Багшийн хөгжлийн төв"-ийн Дорнод аймгаас гарах хөрөнгө /Хэрлэн сум/               17,100.0               16,800.0  "Их ханас" ХХК ХА 2016.02.16 2016.03.04  
15 "Найрамдал цэцэрлэгт" хүрээлэнгийн тохижилт /Хэрлэн сум/               40,000.0  39,954.9 "АСБЭ" ХХК ХА 2016.06.17    
16 Аймгийн Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтсийн байрны засвар, тохижилт                 9,200.0                 9,200.0  "АСБЭ" ХХК
"Хос өргөө" ХХК
"Хос өргөө" ХХК                                "Ган Тэлмэн" ХХК                             "Дөлгөөн хэрлэн" ХХК
ШХА   2016.02.22  
17 Малжуулах төсөл хэрэгжүүлэх /Булган сум/               40,000.0  39,950.0 "Санбэйс" ХХК ХА 2016.05.24    
18 БОЭТ-ийн 50 ортой төрөх эмнэлэгт шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах               20,000.0  18,935.4 "Сүвэн-Уул" ХХК ХА 2016.03.28 2016.05.04  
19 БОЭТ-ийн мэс заслын тасагт нөхөн сэргээх эмчилгээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах /Хэрлэн сум/               20,000.0  20,000.0 "Мөнхийн тун" ХХК ХА 2016.05.18 2016.06.30  
20 БОЭТ-ийн дотрын тасагт эмчилгээний өрөө тохижуулах /Хэрлэн сум/               15,000.0  14,971.0 "Сүвэн-Уул" ХХК ХА 2016.03.28 2016.05.04  
21 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, хяналт шалгалтыг сайжруулах зорилгоор замын цагдаа нарыг багаж хэрэгслэлээр хангах /Цагдаагийн газар/               20,000.0  20,000.0 "Старт солюшнз" ХХК ХА 2016.03.28 2016.05.20  
22 Сумын эрүүл мэндийн төвд дуудлагын авто машин /Хөлөнбуйр сум/               30,000.0               29,086.9  "Баян талын хишиг" ХХК ХА 2016.04.08 2016.04.25  
23 Аймгийн Хөгжимт драмын театрт авто машин авах /Хэрлэн сум/               20,000.0  20,000.0 Ган хийцэт харш ХХК ХА 2016.05.23 2016.06.02  
24 Аймгийн төв номын санд эрдэм шинжилгээний танхим байгуулах               10,000.0  10,000.0 "Их Ханас"ХХК ШХА 2016.04.04 2016.05.01  
25 Аймгийн төв музейд галын багаж хэрэгсэл худалдан авах /Хэрлэн сум/                 5,300.0  5,300.0 "Тэнзо" ХХК ШХА 2016.03.15 2016.04.30  
  ДҮН             246,600.0  244,198.2          
Зөвлөх үйлчилгээ
26 “Мэдээлэлжсэн, нээлттэй хот” төсөл /google map дахь аймгийн зураглал мэдээллийг хөгжүүлэх/               36,900.0               36,551.7  "Цахим хийц" ХХК ЗҮ 2016.05.23    
27 Тэжээлийн доройтолтой болон суурь өвчлөлтэй хүүхдүүдийг хүүхдийн зуслан, сувилал түшиглэн асарч, сувилах төсөл хэрэгжүүлэх               30,000.0               30,000.0  "Дөлгөөн энх" ХХК ЗБҮ 2016.04.27    
  ДҮН               66,900.0  66,551.7          
Аймгийн авто замын сангийн хөрөнгө
28 "Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн гудамж"-аас "Хийморийн овоо" хүртэлх чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын ажлыг үргэлжлүүлэх /Хэрлэн сум, 4-р баг/              215,500.0            180,000.0  "Авто-агро" ХХК НТШ      
29 Аймгийн төвийн авто замын засвар, арчлалт /Хэрлэн сум/                30,000.0              29,920.0  "Авто агро" ХХК ХА 2016.05.04 2016.06.13  
30 Хэрлэн-Матад чиглэлийн шороон замын засвар                20,000.0              20,000.0  "Авто агро" ХХК ХА 2016.04.15 2016.06.02  
  ДҮН              265,500.0             229,920.0          
Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө
Ажил
31 Чойбалсан хотод "Шинэ усан сан" төсөл хэрэгжүүлэх /Хэрлэн сум, 1,2,3,4,8,10-р баг/             150,000.0             147,092.1  1."ЦОДММ" ХХК Багц: 1.2.3
2."ДОБЧ" ХХК Багц: 4
НТШ 2016.04.13 2016.05.16    
32 Инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худаг гаргах 3ш /Матад сум/               45,000.0               44,400.0  "Сатабу" ХХК ХА 2016.05.12    
33 Өрхийн тариалан эрхлэлтийг дэмжих, дэд бүтэц татах /Хэрлэн сум/                50,000.0 49,650.0 "Дорнод хийц" ХХК ХА 2016.05.16    
34 "Сургуулийн бүс", "Цэцэрлэгийн бүс" төсөл хэрэгжүүлэх /Хэрлэн сум/              150,000.0     НТШ      
35 Хилийн боомт орчмын дэд бүтцийг хөгжүүлэх                50,000.0     ХА      
36 Чойбалсан хотын орон сууцны барилгуудын дээврийн засвар /Хэрлэн сум/              300,000.0            265,331.8  "Дөшийн нуруу" ХХК
"Бүжнар" ХХК
"Эгшиглэнт прожект" ХХК
"Чандмань тал" ХХК
НТШ 2016.05.12    
37 "Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн гудамж"-аас "Хийморийн овоо" хүртэлх чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын ажлыг үргэлжлүүлэх /Хэрлэн сум, 4-р баг/              159,500.0            100,000.0  "Авто-агро" ХХК НТШ      
38 “Хотын тэмдэглэгээ” төсөл, орон сууцны болон гэр хорооллын дугаар, тэмдэглэгээг шинэчлэх /Хэрлэн сум/                41,600.0     ХА      
39 БОЭТ-ийн Халдвартын эмнэлгийн барилгын засвар, гадна авто зогсоол байгуулах /Хэрлэн сум/                50,000.0 43,761.9 "Бүжнар" ХХК ХА 2016.04.25    
40 Хэрлэн сумын 50-р байрны дээвэр, цэвэр, бохир усны шугамын засвар /Хэрлэн сум, 1-р баг/              100,000.0 89,998.4 "Дөшийн нуруу" ХХК НТШ 2016.05.12    
41 Илч хорооллын гудамжны тохижилт /Хэрлэн сум, 1-р баг/              100,000.0 100,000.0 "Авто агро" ХХК НТШ 2016.06.08    
42 Ахмад настны чөлөөт цагийн төв болон ахмадын амралт, сувилал, асрамжийн газрын засвар, тохижилт /НХҮХэлтэс/               20,000.0  20,000.0   "Дорнын дэвшил" ХХК                                                                                                                                       "Дорнын мөнх нар" ХХК ХА 2016.03.18 2016.04.06  
  ДҮН          1,216,100.0             860,234.2           
Бараа
43 Чойбалсан хотын авто замын гэрэлтүүлэгийг нэмэгдүүлэх /Хэрлэн сум/                70,000.0              69,042.8  МЗА ХХК НТШ 2016.06.03    
  ДҮН                70,000.0               69,042.8          
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал
Ажил
44 Ойжуулалтын арга хэмжээ, 200 га /Баян-уул сум 170 га, Баяндун сум 30 га/             139,000.0             130,526.9  "Бавж барас" ХХК
"Өвөр эрээн" ХХК
"Үлийн даваа" ХХК
"Нарс мод" ХХК
НТШ 2016.05.12    
45 Мод үржүүлгийн газар байгуулах, 2 га /Халхгол сум/               20,000.0  19,653.0 "Ойн үндэний корпораци" ХХК ХА 2016.03.17    
46 Чойбалсан хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх /Хэрлэн сум/                 9,000.0  9,000.0 Дорнод Политехникийн коллеж ШХА 2016.03.15    
47 Аймгийн төвд орчны бохирдлыг бууруулах, зүлэгжүүлэх зардал                10,000.0  10,000.0 Дорнод Политехникийн коллеж ШХА 2016.03.15    
48 Модны үрийг ялгаж авах, боргоцой хатаалгын цехийг шинээр байгуулах /Баян-уул сум/               21,000.0  10,000.0 "БЭМС" ХХК ХА 2016.03.24 2016.05.31  
49 Ногоон байгууламж шинээр байгуулах /Хэрлэн сум, 7-р баг/               38,000.0  35,892.0 "Баянлуу" ХХК ХА 2016.06.03    
50 Сумын төвд мод тарьж, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх /Чулуунхороот сум/                 9,000.0                 9,000.0  "Бавж Барас" ХХК ШХА 2016.03.15    
51 Цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламжийг шинэчлэх /Хэрлэн сум, 8-р баг/                 9,000.0  9,000.0 "Ногоон хөгжил" иргэдэд үйлчлэх ТББ ШХА 2016.04.15    
52 Булгийн эх, рашааны эх хамгаалах зардал /Матад, Халхгол, Хөлөнбуйр сум/               20,000.0  18,473.0
"Дорнын талын чоно" ХХК Б-1.2
"Гардан сити" ХХК Б-3.4
ХА      
53 Хэрлэн голын усны хяналт мониорингийн 4 цооногийн барилга барих               40,000.0               35,363.6  "ДОЦ" ХХК ХА 2016.05.23    
54 Угтамын рашаан, булгийн усыг сэргээх, хамгаалах, орчны тохижилт /Баяндун сум/               15,000.0  14,825 Дорнын их тал ХХК ХА 2016.06.02    
55 Нарангийн рашаан, булгийн усыг сэргээх, хамгаалах, орчны тохижилт /Матад сум/               15,000.0               14,250.0  Хамтын нөхөрлөл бүлэг ХА 2016.06.14    
56 Булаг шанд хаших /булган сум, 2,3-р баг, Сэргэлэн сум Сөдийн амын булаг/               14,000.0  13,630.0
"Азийн бүргэд" ХХК" ХХК Б-1,2
"Дорнын дөлгөөн хэрлэн" ХХК Б-3
ХА      
57 Булаг шанд, уст цэг, усан хангамж /Халхгол сум, 3-р баг/               20,000.0  20,000.0 "Баяндалай" иргэдийн бүлэг            "Их ташгай" иргэдийн бүлэг ХА 2016.06.03    
58 Онон гол, Буйр нуурын эрэг дагуу хамгаалалтын бүс тогтоож, байгаль орчны хяналтын байр барих               30,000.0  29,822.9 "БЭМС" ХХК ХА 2016.03.22    
59 Тарвага нутагшуулах /Баян-уул, Цагаан-овоо, Гурванзагал сум/               30,000.0  14,931.0 Монголын анчдын нийгэслэг ТББ ХА 2016.03.22    
  ДҮН             439,000.0             394,367.4           
Бараа
60 Чойбалсан хотын үдэлт, угталтын талбайн орчны ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /Хэрлэн сум, 3-р баг/               30,000.0               30,000.0  "Дорнод хийц" ХХК ХА 2016.04.13    
61 Байгальд ээлтэй хог тээврийн авто машин худалдан авах /"Чойбалсан хөгжил" ОНӨҮГазар/                70,000.0              68,600.0  Матад БЭШН ХХК НТШ      
  ДҮН             100,000.0               98,600.0           
Зөвлөх үйлчилгээ
62 Дорнод аймгийн ойн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах                 5,000.0  5,000.0 Ойн анги, БОАЖГ ЗҮ      
  ДҮН                 5,000.0                 5,000.0           
Аймгийн хөгжлийн сан
Бараа
63 "Багш хөгжлийн төв" байгуулахад шаардлагатай тоног, төхөөрөмж нийлүүлэх                80,000.0               73,374.0 "Гантэлмэн" ХХК НТШ 2016.04.13    
Зөвлөх үйлчилгээ
64 "Дорнод аймгийн 2016-2030 оны урт хугацааны хөгжлийн бодлого" боловсруулах                45,000.0               44,564.6 "Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын судалгааны төв" НҮТББ ЗҮ 2016.02.02    
  ДҮН            125,000.00           117,938.61          
  НИЙТ ДҮН         3,365,900.00        2,635,613.67