Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
 • Аймаг

  arrow

  2016 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ

  Төсөвт өртөг: 1,657,800,000₮

  Санхүүжилт: Орон нутгийн хөгжлийн сан

 • Аймаг

  arrow

  2016 онд Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардлаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ

  Төсөвт өртөг: 514,000,000₮

  Санхүүжилт: Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал

 • Аймаг

  arrow

  2016 онд авто замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ

  Төсөвт өртөг: 265,000.000₮

  Санхүүжилт: авто замын сан

 • Аймаг

  arrow

  2016 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ

  Төсөвт өртөг: 688,400.000₮

  Санхүүжилт: Орон нутгийн төсөв

 • Аймаг

  arrow

  Сумдын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ

  Төсөвт өртөг: 3,0 тэрбум₮

  Санхүүжилт: Орон нутгийн хөгжлийн сан

 • Аймаг

  arrow

  2016 онд Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ

  Төсөвт өртөг: 115,800,000₮

  Санхүүжилт: Улсын төсөв