Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
Эхлэл » Тендер » Тендерийн үр дүн

Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээлэл /2016 оны 7-р сар/

№ Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг (мян. төг) [1] Гэрээ

Цааш унших

Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээлэл /2016 оны 5-р сар/

Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам

Цааш унших

Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээлэл /2016 оны 1-р улира

Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам

Цааш унших

Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээ

№ Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг /мян.төг/ Гэрээний дүн /мян.төг/ Худалдан авах ажи

Цааш унших

Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээ

№ Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Тухайн онд санхүүжих /мян.төг/ Худалдан авах ажилл

Цааш унших

Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээ

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2014 БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЯВЦЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН 2014.12.08 Дорнод айм

Цааш унших

Худалдан авах ажиллагааны явц

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2014 БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЯВЦЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН № Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн жур

Цааш унших

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжих, эрх шилжүүлсэн тө

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжих, эрх шилжүүлсэн төсөл арга хэмжээ

Цааш унших

Тендер шалгаруулалтын явц

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦ Дорнод аймгийн Худалдан авах ажиллагааны алба № Тухайн ж

Цааш унших